سی امین وبینار آموزشی
جناب دکتر محمود حبیبینايب علي خليليجناب آقای سیدمحمود میرعزآبادی

سی امین وبینار آموزشی

سی امین وبینار آموزشی با موضوع نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی وکلا در سامانه خودکاربری عدل ایران

سخنران: سید محمود میرعزآبادی

- مدیر نرم افزار

- معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان یزد

بیست و نهمین وبینار آموزشی
جناب آقای مصطفی ابوذریجناب دکتر محمود حبیبینايب علي خليلي

بیست و نهمین وبینار آموزشی

بیست و نهمین وبینار آموزشی با موضوع بررسی عملی روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای بین المللی

سخنران: دکتر محمد جواد کاظمی

- وکیل پایه یک دادگستری

- مدرس دانشگاه تهران

بیست و هشتمین وبینار آموزشی
جناب آقای مصطفی ابوذریجناب دکتر محمود حبیبینايب علي خليلي

بیست و هشتمین وبینار آموزشی

بیست و هشتمین وبینار آموزشی

با موضوع روش های پرداخت در قرارداد های بین المللی با توجه به رویه های عملی در شرایط تحریم

 سخنران: دکتر محمد جواد کاظمی

- وکیل پایه یک دادگستری

- مدرس دانشگاه تهران

بیست و هفتمین وبینار آموزشی
جناب آقای مصطفی ابوذریجناب دکتر محمود حبیبینايب علي خليلي

بیست و هفتمین وبینار آموزشی

بیست و هفتمین وبینار آموزشی با موضوع تکنیک های تفسیر قرارداد

سخنران: دکتر محمود حبیبی

- عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

- عضو هیات علمی دانشگاه

 بیست و ششمین وبینار آموزشی
جناب آقای مصطفی ابوذرینايب علي خليلي

بیست و ششمین وبینار آموزشی

سخنران: دکتر محمد جواد کاظمی

- وکیل پایه یک دادگستری

- مدرس دانشگاه تهران

بیست و چهارمین وبینار آموزشی
نايب علي خليلي

بیست و چهارمین وبینار آموزشی

وبینار آموزشی با موضوع آثار بطلان معامله و غرامات

تحلیل آراء وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع آثار بطلان معامله و غرامات

بیست و پنجمین وبینار آموزشی
نايب علي خليلي

بیست و پنجمین وبینار آموزشی

موضوع تحلیل رای وحدت رویه ۸۱۰

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی

وکیل پایه یک دادگستری

تکرار بیست و سومین وبینار
نايب علي خليلي

تکرار بیست و سومین وبینار

تکرار وبینار آموزشی با موضوع عدم کفایت اقرار کارگر

سخنران: دکتر نائب علی خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری